Over Gerard Dekkers

Gerard Dekkers heeft een lange en veelzijdige loopbaan in het basis- en voortgezet onderwijs gehad. Hij is een bevlogen onderwijsman.
De laatste 17 jaar was hij rector van een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring en treedt hij regelmatig op als voorzitter van verschillende gremia. Ook kan hij een financiële doorkijk schetsen van organisaties. Het begeleiden en initiëren van bezuinigingsoperaties dan wel het afslanken van organisaties behoren ook tot zijn werkterrein. Hij kan daarbij een schoolorganisatie verbeteren van log en breed naar vlot en smal. Verder kan hij een vastgelopen schoolcultuur doorbreken. Ook kan hij begeleiding geven in het samenwerken van bestuurders en leden van een Raad van Toezicht.
Gerard is ingesteld op samenwerking, verbinding leggen, concreetheid en daadkracht. Korte lijnen zijn aan hem besteed. Met een open blik is hij gericht op een positief resultaat.
In de loop der jaren heeft hij veel startende docenten verwelkomd en begeleid. Het enthousiasmeren van aankomende dan wel herstartende docenten doet hij met veel plezier. Zo is Gerard binnen en deelnemer aan onderzoek naar de effecten van begeleiding van startende docenten. Dit vindt plaats onder auspiciën van de Rijksuniversiteit Groningen.

Activiteiten

 • Voorzitter Samenwerkingsverband Waterland 27.2 te Purmerend; 
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB), gevestigd te Castricum tot augustus 2016; 
 • Financiële doorlichting EemsDelta College te Delfzijl; 
 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering Archimedes, Hogeschool tot april 2014 Utrecht(HU); 
 • Onderwijsadviseur eigen bedrijf gevestigd onder nummer k.v.k. 58580662 met als bedrijfsnaam DOC, Dekkers Onderwijs Consultancy, gevestigd te Alkmaar; 
 • Deelnemer intervisiegroep Magelhaen gevestigd te Amsterdam;
 • Onderzoek haalbaarheid fusie / samenwerking tussen twee scholen voor sbo (speciaal basisonderwijs) van twee verschillende besturen, bijzonder en openbaar;
 • Observator binnen en deelnemer aan onderzoek naar de effecten van begeleiding van startende docenten. (een overheidsproject “Driejarige begeleiding startende leraren” onder auspiciën van de VU Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen; nu ook “Frisse Start” genoemd);
 • Assessor/observator en onderwijsadviseur van Het Schoolbureau, een bureau dat bemiddelt bij instroom docenten op de juiste werkplek, zie ook:

  www.schoolbureau.nl  

 • Coördinator van de Stichting Alzheimer-Nederland; 
 • Bestuurslid van de Historische Vereniging tot februari 2016 Alkmaar(HVA) zie ook:

  www.hvalkmaar.nl 

 • Plaatsvervangend rector Huygens College(onderdeel Sovon) in Heerhugowaard per augustus 2015 tot augustus 2016;  

De Magelhaengroep

De Magelhaengroep biedt een platform om met gelijkgestemden in onderwijsland ervaring en kennis te delen en kwesties uit de dagelijkse praktijk kritisch met elkaar van een afgewogen antwoord te voorzien. Onder het motto “Samen sta je sterk en weet je meer” vliegen wij onze onderwijsroutes aan. Met de huidige zes leden komen wij regelmatig bij elkaar.
Voor nadere informatie: www.magelhaengroep.nl

Expertise

Functies

Projectleider
Coach
Leider intervisie
Procesbegeleider / adviseur
Interim schoolleider
Voorzitter

Expertise

Visitatie
Leiderschap
Onderwijsarbeidsmarkt
PR-beleid
Schoolcultuur
Personele ontwikkeling

Krachten

Gericht op positief resultaat
Open blik
Verbindend
Complexe vraagstukken beantwoorden
Managen op hoofdlijnen
Eigen initiatief versterken

Blog

Geselecteerde actualiteiten uit de onderwijswereld en beschouwende artikelen.

Alles draait om boeiende docenten

Mei 23, 2015

Alles draait om boeiende docenten OPINIE De VO-raad, de koepelorganisatie voor…

Contact

U bent welkom op mijn werkadres.

Adresgegevens